FOOD GRADE

ผ่านการทดสอบมาตรฐาน Food Grade ของยุโรป EU10/2011 ที่วิเคราะห์ความปลอดภัยในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด ทำให้ปลอดภัยในการใช้งาน แข็งแรงและคุณภาพดี

100% COMPOSTABLE

ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำ​คาร์บอนไดออกไซด์​ และสารชีวมวล​ โดยไม่ทิ้งสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม

ECO-FRIENDLY

การคัดสรรเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ได้คำนึงเพียงวัตถุดิบในการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์เพียงแค่นั้น แต่ยังให้ความสำคัญถึงบรรจุภัณฑ์และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์อีกด้วย


FEATURED PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์ของ LEAFZ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราให้ความสำคัญกับเทคโลโนยีสะอาดในกระบวนการผลิต ตั้งเเต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีความสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ หรือสามารถสลายตัวได้ โดยไม่ทิ้งสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม

LEAFZ FOR BETTER LIVING

LEAFZ เป็น Project ภายใต้กลุ่ม Teamplas Group ผู้ซึ่งเป็นเบื้องหลังสำคัญที่ผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับแบรนด์ระดับโลกหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ มาเกือบ 30ปี เราจึงเห็นความสำคัญและอยากจะนำประสบการณ์ที่มีมาเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


LEAFZ for Better Living เป็นโครงการที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ที่ช่วยให้การดำรงชีวิตอยู่ของเราและลูกหลานไปในทางที่ดีขึ้น

Close Menu
×

Cart